• Drukuj
 •  
  Z kim się kontaktować?Dział ds. Osób Starszych i Niepełnosprawnych
   
  link do: Dział ds. Osób Starszych i Niepełnosprawnych

  Dział ds. Osób Starszych i Niepełnosprawnych – Zespół ds. Usług zajmuje się w szczególności:

  1. Prowadzeniem pracy socjalnej na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych.

  2. Przyjmowaniem wniosków dotyczących:

  • usług opiekuńczych

  Zakres usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania

  • specjalistycznych usług opiekuńczych,

  Zakres specjalistycznych usług opiekuńczych

  • specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

  Zakres specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

  • usług świadczonych przez Dzienny Dom „Senior – WIGOR”,
  • rehabilitacji psychospołecznej w Środowiskowym Domu Samopomocy.
  • skierowania do domów pomocy społecznej.

  3. Przeprowadzaniem wywiadów środowiskowych w związku z ubieganiem się o przyznaniem wyżej wymienionych form pomocy.

  Wzory zaświadczeń:

  • Dotyczące usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi:

  Zaświadczenie lekarskie dotyczące pomocy usługowej

  Zalecenia dotyczące pielęgnacji

  Zlecenie rehabilitacji

  • Dotyczące domów pomocy społecznej:

  Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej

  Zaświadczenie lekarza psychiatry

  Zaświadczenie psychologa

  Dział ds. Osób Starszych i Niepełnosprawnych zajmuje się ponadto:

  1. Wydawaniem decyzji administracyjnych dotyczących usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, domów pomocy społecznej, ośrodków wsparcia.
  2. Ustalaniem możliwości pobytu w domu pomocy społecznej na terenie miasta oraz na terenie innych miast.