Nowe kompetencje i kwalifikacje zawodowe zdobyte!

W lipcu uczestnicy i uczestniczki projektu „INTEGRA III – program aktywnej integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Dąbrowie Górniczej” wzięli udział w kursach zawodowych.

Osiem osób szkoliło swoje umiejętności w zakresie obsługi komputera i internetu, które w dzisiejszym świecie wydają się być niezbędne. Całej grupie poszło świetnie na egzaminie i wszystkim zdającym udało się uzyskać certyfikat ECDL.

Inne uczestniczki wzięły udział w kursie obsługi kasy fiskalnej wraz z fakturowaniem i z pozytywnym wynikiem go zakończyły. Zdobyte nowe umiejętności w przyszłości ułatwią paniom podjęcie pracy w branży handlowej.

Oba kursy odbywały się w ścisłym reżimie sanitarnym, zgodnie z obowiązującymi obecnie procedurami.

Wszystkim uczestnikom i uczestniczkom gratulujemy zdobytych kompetencji i kwalifikacji i życzymy samych sukcesów na ścieżce zawodowej.

INTEGRA III – program aktywnej integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Dąbrowie Górniczej”

realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

w ramach osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, działanie 9.1 Aktywna integracja,

poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty OPS i PCPR.