ZASIŁEK RODZINNY

Załączniki podstawowe:

Załączniki dodatkowe:

1. W przypadku ubiegania się o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego:

2. W przypadku ubiegania się o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia się dziecka:

3. W przypadku ubiegania się o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:

a. Zamieszkiwanie w miejscowości, w której znajduje się szkoła:

JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY

ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

ZASIŁEK DLA OPIEKUNA

ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE

JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA, U KTÓREGO ZDIAGNOZOWANO CIĘŻKIE I NIEODWRACALNE UPOŚLEDZENIE ALBO NIEULECZALNĄ CHOROBĘ ZAGRAŻAJĄCĄ ŻYCIU, KTÓRE POWSTAŁY W PRENATALNYM OKRESIE ROZWOJU DZIECKA LUB W CZASIE PORODU „ZA ŻYCIEM”

POZOSTAŁE DRUKI