Stanowisko Osoba Dane kontaktowe
Dyrektor MOPS Agata Róg Sekretariat: (32) 262 40 40 e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
I Zastępca Dyrektora Patrycja Kurzydło Sekretariat: (32) 262 40 40 e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
II Zastępca Dyrektora Jolanta Polit Sekretariat: (32) 262 40 40 e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyrektorowi podlegają

 • I Zastępca Dyrektora - Patrycja Kurzydło
 • II Zastępca Dyrektora - Jolanta Polit
 • Główny Księgowy - Halina Foltyńska
 • Dział Kadr, Płac i Organizacji - Magdalena Turska
 • Dział ds. Rehabilitacji Społecznej - Beata Nowicka
 • Radca Prawny – Maciej Baranowski
 • Stanowisko ds. BHP - Łukasz Chanak
 • Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej - Szymon Widera
 • Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności - Barbara Makola
 • Inspektor Ochrony Danych - Aneta Adamus
 • Zastępca Inspektora Ochrony Danych - Malwina Skóra
 • Zespół Informatyków - Bartłomiej Rydzy
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej - Monika Jagodzińska - Dudek

I Zastępca Dyrektora  - Patrycja Kurzydło - podlegają

 • Dział Realizacji Świadczeń - Katarzyna Czernecka
 • Dział Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych - Danuta Romańska
 • Dział Pomocy Osobom Uprawnionym do Alimentów - Edward Bober
 • Dział Administracji i Obsługi - Malwina Skóra
 • Dział Opieki nad Dzieckiem i Rodziną - Agnieszka Zaremba

II Zastępca Dyrektora - Jolanta Polit - podlegają

 • Dział Aktywizacji Zawodowej i Komunikacji Społecznej wraz z Klubem Integracji Społecznej- Monika Wróbel
 • Dział ds. Osób Starszych i Niepełnosprawnych - Anna Wójcik
 • Dział Pomocy Środowiskowej - Ewelina Marcinkowska
  • Stanowisko ds. Pierwszego Kontaktu MOPS Al. Piłsudskiego 2,  I piętro, pok. 112 tel. 571332261 Rodzaj wsparcia: Udzielanie informacji, kierowanie do właściwego Zespołu, wydawanie skierowań do odbioru żywności FEAD osobom uprawnionym.
  • Zespół ds. Świadczeń Przyznawanych Decyzją nr 1 MOPS Al. Piłsudskiego 2, I piętro, pok. 110 i 112 MOPS ul. Wyszyńskiego 1, piętro II, pok. 8 Jolanta Machaj, tel. 571332260 Rodzaj wsparcia: Pomoc finansowa, wydawanie skierowań do odbioru żywności FEAD.
  • Zespół ds. Świadczeń Przyznawanych Decyzją nr 2 MOPS ul. Chemiczna 2 MOPS ul. Obrońców Pokoju 7 MOPS ul. Przedziałowa 1 MOPS ul. Wyszyńskiego 1, piętro II, pok. 10 Ewa Szczepara, tel.571332275 Rodzaj wsparcia: Pomoc finansowa, wydawanie skierowań do odbioru żywności FEAD.
  • Zespół ds. Pracy Socjalnej MOPS ul. Wyszyńskiego 1, piętro II, pok. 3,4,5 Anna Seweryn, tel. 571332290 Rodzaj wsparcia: Praca socjalna świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób           i rodzin w ich środowisku społecznym. Praca socjalna prowadzona jest niezależnie od dochodu.
  • Zespół ds. Środowiskowej Pracy Socjalnej MOPS ul. Wyszyńskiego 1, piętro II, pok. 2 Agnieszka Szczerba, tel. 571332316 Rodzaj wsparcia: Środowiskowa praca socjalna realizowana w oparciu o projekty i programy. Współdziałanie z grupami i społecznościami lokalnymi, mające na celu rozwijanie w nich zdolności do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów.
  • Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie MOPS Al. Piłsudskiego 2, I piętro, pok. 108, 109, II piętro pok. 213 Izabela Walotek, tel. 571332334 Rodzaj wsparcia: Realizacja zadań wynikających z ustawy  o przeciwdziałaniu przemocy         w rodzinie, Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, świadczenie pracy socjalnej na rzecz osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie.
  • Zespół ds. Asysty MOPS Al. Piłsudskiego 2, III piętro, pok. 324 tel. 572 703 002 Rodzaj wsparcia: Wspieranie rodziny przeżywającej trudności w szczególności w opiece            i wychowywaniu dziecka oraz w prowadzeniu gospodarstwa domowego.
  • Zespół ds. Bezdomności MOPS Al. Piłsudskiego 2, III piętro, pok. 313, 314 MOPS ul. Łączna 31 Joanna Król, tel. 571332390 Rodzaj wsparcia: Schronienie, pomoc finansowa, praca socjalna na rzecz osób bezdomnych.

Główna Księgowa - Halina Foltyńska  - podlega

 • Dział Finansowo-Księgowy - Małgorzata Pietruszka