UWAGA!!! Pilotażowy program „Aktywny samorząd” 2020 r. Moduł I – finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przypomina, iż termin zakończenia naboru wniosków w ramach Modułu I pilotażowego programu „Aktywny samorząd” upływa z dniem 31 sierpnia 2020 r.

Wnioski wraz z odpowiednimi załącznikami należy złożyć osobiście w siedzibie MOPS, przesłać pocztą lub za pomocą systemu elektronicznego SOW.