Rehabilitacja społeczna-PFRON

Osoba Stanowisko Dane kontaktowe
Beata Nowicka Kierownik wew. 330
pok. 030
Marta Tysiąc Starszy Inspektor wew. 332
pok. 029
Marta Kuchniak Starszy Inspektor wew. 331
pok. 028
Marzena Grzanka Podinspektor wew. 332
pok. 029
Ewelina Wąsik Starszy pracownik socjalny

wew. 333
pok. 032