Aktywny grudzień w PAL-u

Dla Palowiczów grudzień był miesiącem szczególnie intensywnej pracy. Podobnie jak w listopadzie dwa razy w każdym tygodniu uczestniczyli w warsztatach rękodzielniczych wykonując ozdoby świąteczne na XI Dąbrowski Kiermasz Świąteczny oraz upominki dla gości na Świąteczne Spotkanie z Partnerami.

imag1630

imag1634

W dniu 07.12.2016r. pomogli Mikołajowi ze Stowarzyszenia Motocyklowego VC 19-78MC POLAND w komplementacji paczek dla podopiecznych Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży MAŁOLAT wręczanych podczas zabawy mikołajkowej w siedzibie Klubu Motocyklowego.

imag1677imag1686

imag1802

Tego samego dnia zaaranżowali również spotkanie z Mikołajem dla dzieci z ulicy Łącznej. Były upominki, cukierki i roześmiane buzie. W Mikołajki na Łącznej chętnie do współpracy włączyli się wolontariusze z Klubu Wolontariusza w MOPS, Radna Rady Miejskiej p. Renata Solipiwko i uczniowie dąbrowskich szkół, którzy zebrali maskotki.

W dniu 15.12.2016r. w restauracji „Impresja” odbyło się uroczyste świąteczne spotkanie z Partnerami w którym uczestniczyli przedstawiciele władz miasta, Dyrekcja i pracownicy MOPS, Partnerzy Programu Aktywności Lokalnej i Palowicze. Każdy z zaproszonych gości otrzymał drobny upominek w postacji gwiazdy wykonanej przez Palowiczów, a każdy z Palowiczów świąteczną paczkę ze słodkościami i innymi przysmakami. Świątecznego charakteru dopełniły tradycyjny wigilijny poczęstunek i adwentowa oprawa muzyczna w wykonaniu instrumentalistów dąbrowskiego MOPT.

imag1850 imag1854

Dnia 16.12.2016r. podobnie jak w roku ubiegłym Palowicze wzięli udział w XI Dąbrowskim Kiermaszu Świątecznym, gdzie prezentowali własnoręcznie wykonane ozdoby bożonarodzeniowe. Nasze stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem dąbrowian odwiedzających kiermasz. 22.12.2016r. przed Noclegownią na ulicy Łącznej stanęła piękna żywa choinka, którą uczestnicy PAL wspólnie udekorowali. W ten sposób świąteczna atmosfera na dobre zagościła wśród lokalnej społeczności.

kiermasz-1

kiermasz-2


 

Palowicze na wizycie studyjnej

W dniu 9.12.2016r. uczestnicy Programów Aktywności Lokalnej na rzecz mieszkańców ulicy Łączna w Dąbrowie Górniczej i Programu Aktywności Lokalnej na rzecz osób dotkniętych problemem bezdomności z terenu gminy Dąbrowa Górnicza wraz z animatorkami uczestniczyli w wizycie studyjnej do Świętochłowic-Lipiny, gdzie od kilku lat funkcjonuje PAL pt. „Razem możemy więcej dla Lipin”. Wizyta miała na celu pokazanie dąbrowskim palowiczom poziomu zaangażowania i chęci tamtejszych palowiczów i mieszkańców Świętochłowic. Palowicze mieli możliwość poznania funkcjonowania od wewnątrz PALu na „Lipinach”. W trakcie wizyty palowicze uczestniczyli w dyskusji z koordynatorem projektu Panią Moniką Szpoczek-Sało i pracownikiem socjalnym, odbyli spacer po dzielnicy, zobaczyli różnicę w infrastrukturze i zasobach miasta. Pani Monika odpowiedziała na wszystkie nurtujące palowiczów pytania, przedstawiła jak funkcjonuje „Klub malucha”, „Klub mam”, Klub młodzieżowy „Okejka”. Wizyta studyjna dla grupy 22 osób, obejmowała transport autokarem (Dąbrowa Górnicza ul. Łączna – Świętochłowice – Dąbrowa Górnicza ul. Łączna), całodniowe ubezpieczenie NNW.

imag1812 imag1824

 

 

 

 


 

Rekrutacja do projektu INTEGRA II…

Informujemy, że w związku z realizacją Projektu „INTEGRA II – program aktywnej integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Dąbrowie Górniczej” rozpoczynamy kolejny etap rekrutacji do Projektu.

Oferta kierowana jest do osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo lub zatrudnionych, wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

Celem Projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia oraz integracji społeczno-zawodowej osób i grup doświadczających wykluczenia społecznego.

W styczniu rozpoczynamy rekrutację do projektu, która skierowana jest do mieszkańców Dąbrowy Górniczej. Działania projektowe ukierunkowane będą na podniesienie kwalifikacji o charakterze zawodowym niezbędnych do podjęcia zatrudnienia oraz podniesienie poziomu kompetencji i umiejętności o charakterze społecznym niezbędnych do samodzielnego przezwyciężenia trudności życiowych.

Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest podpisanie trójstronnego kontraktu socjalnego. W ramach kontraktu realizowane będą kompleksowe działania w oparciu o indywidualną ścieżkę wsparcia dostosowaną do potrzeb uczestnika.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Dąbrowy Górniczej do uczestnictwa
w projekcie „INTEGRA II – program aktywnej integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Dąbrowie Górniczej”

Szczegółowe informacje na temat uczestnictwa można uzyskać u pracowników socjalnych :
Beata Asman tel: 571 332 274
Aleksandra Skadłubowicz tel: 571 332 346
Aneta Kubala-Pytel tel: 572 702 995
oraz w siedzibie MOPS w pokoju 416 w godzinach od 7.00-15.00.


 

Spotkanie świąteczne uczestników projektu „INTEGRA II…”

W dniu 21.12.2016r. w Restauracji „Impresja” zorganizowano uroczyste spotkanie uczestników projektu „Integra II – program aktywnej integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Dąbrowie Górniczej”. W spotkaniu wzięli udział beneficjenci projektu, oraz pracownicy bezpośrednio zaangażowani w realizację projektu.
Spotkanie rozpoczęło się od powitania gości przez pracownika socjalnego Panią Anetę Kubalę-Pytel. Serdeczne życzenia i podziękowania za włożoną pracę uczestnikom projektu i pracownikom MOPS złożyła koordynator projektu Pani Kamilla Jabłońska.
Również w imieniu uczestników projektu serdeczne życzenia i podziękowania złożyła Pani Edyta Zdrodowska. W miłej atmosferze i przy świątecznej muzyce uczestnicy spotkania zapoznali się prezentacją multimedialną podsumowującą działania Klubu Integracji Społecznej na rzecz projektu „Integra II…”. Wszystkich obecnych gości odwiedził również św. Mikołaj, który wręczył prezenty wykonane przez uczestników projektu, jak i paczki świąteczne dla każdego uczestnika.
Spotkanie było okazją do tego, by w miłej świątecznej atmosferze podsumować działania zrealizowane w roku 2016.

dsc_3038

dsc_3044

dsc_3063

dsc_3090

dsc_3098

dsc_3131

dsc_3105

dsc_3119

 


III edycja Programu Aktywizacja i Integracja już za nami

W listopadzie zakończyła się III już edycja Programu Aktywizacja i Integracja realizowana przez Klub Integracji Społecznej w ramach projektu „INTEGRA II – program aktywnej integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Dąbrowie Górniczej”.

Przez 8 tygodni kolejni uczestnicy PAI mieli okazję zdobyć nowe umiejętności w zakresie autoprezentacji, asertywności, mieli również możliwość poszerzenia wiedzy dotyczącej obsługi komputera i poruszania się po internecie. Ponadto uczestnicy odbyli zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień, szereg spotkań dotyczących umiejętności zawodowych. Odbyły się także spotkania ze specjalistami, m.in. Rzecznikiem ds. Konsumenta, Przedstawicielem Centrum Aktywności Obywatelskiej. Wykonywali również prace w ramach Prac Społecznie Użytecznych.

W ramach szeroko pojętej integracji społecznej oraz celem promowania konstruktywnych form spędzania czasu wolnego uczestnicy wzięli udział w działaniach o charakterze kulturalno-rekreacyjnych m.in. wyjście do kręgielni, siłowni, czy do kina.

 

do-info-pai-1

do-info-pai-2

do-info-pai-3

do-info-pai-4

 

Życzymy dalszej motywacji do działań w ramach projektu „INTEGRA II – program aktywnej integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Dąbrowie Górniczej” i kolejnych sukcesów.


Trening autoprezentacji, kreatywności oraz umiejętności interpersonalnych rozpoczęty!

Pracownicy Klubu Integracji Społecznej ruszyli z cyklem spotkań dla uczestników projektu: „INTEGRA II – program aktywnej integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Dąbrowie Górniczej” posiadających II profil w Urzędzie Pracy. Osoby biorące udział w „Treningu autoprezentacji, kreatywności oraz umiejętności interpersonalnych” będą uczestniczyć w warsztatach wzmacniających samoocenę, usprawniających komunikację interpersonalną oraz umiejętność budowania własnego wizerunku. Blok zajęć poświęcony asertywności umocni uczestników w podejmowaniu samodzielnych decyzji oraz wyrażaniu własnego zdania.
Życzymy wszystkim uczestnikom owocnych spotkań oraz wzajemnej integracji!

1

2

 


Rusza III edycja PAI !

Dziś rozpoczęliśmy kolejną edycję Programu Aktywizacja i Integracja w ramach projektu: „INTEGRA II – program aktywnej integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Dąbrowie Górniczej”. Sześcioro uczestników z entuzjazmem rozpoczęło cykl spotkań poświęconych aktywizacji zawodowej i społecznej. Przed nami 2 miesiące intensywnej pracy, ale również miłych chwil, które z pewnością dostarczą wielu pozytywnych wspomnień.

 

20161003_140734

 


 

Program Aktywności Lokalnej – szkolenie na temat grzybów

Uczestnicy realizujący umowy Programu Aktywności Lokalnej oraz osoby towarzyszące w dniu 12.09.2016 r. brali udział w prelekcji dotyczącej bezpiecznego zbierania grzybów i ich klasyfikowania. Spotkanie odbyło się w Noclegowni dla Bezdomnych CARITAS w Dąbrowie Górniczej.
Pogadanka prowadzona była przez pracownice Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Będzinie, Panią Monikę Zarychtę – posiadającą uprawnienia klasyfikatora grzybów świeżych. Prelekcja oparta była głównie na prezentacji multimedialnej, jednak wartość edukacyjną miały żywe okazy grzybów przyniesione przez prelegentkę.
Dużo uwagi poświęcono charakterystyce najpopularniejszych gatunków jadalnych, niejadalnych i trujących. Ze strony uczestników padało wiele pytań, na które prowadząca udzielała wyczerpujących odpowiedzi. Na zakończenie rozdała broszury z podstawowymi informacjami na temat bezpiecznego grzybobrania. Zaprezentowała równie atest jakim powinien okazać się każdy sprzedawca grzybów.
Zdobyta wiedza na temat grzybów będzie wykorzystana przez palowiczów już wkrótce podczas wielkiego grzybobrania.

imag1234 imag1229

imag1250

s1750012 s1750005

 


Program Aktywności Lokalnej – „Serce pełne warzyw”

W dniu 10.09.2016 r., w godzinach 9.30-15.00 uczestnicy Programu Aktywności Lokalnej pomagali jako wolontariusze w organizacji eventu prozdrowotnego, który odbył się przy wejściu do Aquaparku „Nemo” w Dąbrowie Górniczej. Organizatorem imprezy była Fundacja Godne Życie i Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Śląskich Oddział Wojewódzki.
Od rana 16 wolontariuszy pomagało w rozstawieniu namiotów, ławek, stołów i krzeseł oraz w organizowaniu stanowisk dla poszczególnych podmiotów biorących udział w spotkaniu.
Celem eventu było promowanie zdrowego stylu życia dlatego też w trakcie całej imprezy wolontariusze rozdawali mieszkańcom owoce i warzywa.
Organizatorzy zapewnili Dąbrowianom wiele atrakcji. Najważniejsze z nich to bezpłatne konsultacje medyczne prowadzone przez diabetologa i dietetyka. Bezpłatnie wykonywano również pomiar: cukru we krwi, BMI, ciśnienia tętniczego oraz badano komputerowo wzrok.
Takie dni pokazują, że osoby zagrożone wykluczeniem społecznym mogą promować zdrowy styl życia
i profilaktykę zdrowotną, pełniąc rolę wolontariuszy są zaangażowani w daną inicjatywę co daje im poczucie własnej wartości.

imag1215

imag1216 imag1218

imag1219

 


Program Aktywności Lokalnej-spływ kajakowy

W dniu 01.09.2016r. w ramach Programu Aktywności Lokalnej na rzecz osób dotkniętych problemem bezdomności z terenu gminy Dąbrowa Górnicza zrealizowane zostało kolejne działanie integracyjne, będące inicjatywą własną Palowiczów – tj. spływ kajakowy po Przemszy.
Jednym z elementów kształtujących potencjał turystyczny Dąbrowy Górniczej jest przepływająca przez miasto Przemsza – wyjątkowe miejsce do uprawiania turystyki kajakowej. Trasa, choć krótka, była mocno urozmaicona. Odcinki spokojne przeplatały się z niewielkimi progami i wartkim nurtem. Wyjście oprócz walorów rekreacyjno – sportowych było dla Palowiczów doskonałą lekcją komunikacji społecznej i praktyczną nauką współdziałania. Pływając w dwuosobowych kajakach uczestnicy musieli skoordynować swoje działania i jasno komunikować się między sobą, tak by dopłynąć dokąd chcą, a nie dokąd zniesie ich rzeka. Pogoda i dobre humory dopisały, a Palowicze zdobyli kolejne doświadczenia i zobaczyli fragment miasta z dotychczas nieznanej perspektywy.

imag1174

imag1175

imag1178

imag1183

 


 

Działania integracyjne w „INTEGRA II…”

W dniu 31.08.2016r. zrealizowana została wycieczka do ZOO w Chorzowie dla uczestników projektu „Integra II – program aktywnej integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Dąbrowie Górniczej”, którzy ukończyli drugą edycję PAI wraz z otoczeniem.
Organizatorem wycieczki był MOPS w Dąbrowie Górniczej, a sfinansowana została ona z Europejskiego Funduszu Społecznego, natomiast wykonawcą wycieczki było Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze w Dąbrowie Górniczej.
Celem wycieczki w której uczestniczyło 11 osób dorosłych, 9 dzieci i 2 pracowników socjalnych było:
-przeciwdziałanie zjawisku marginalizacji i wykluczenia społecznego poprzez stworzenie możliwości korzystania z miejsc o charakterze rekreacyjnym,
-wzajemną integrację uczestników PAI, poprawę jakości więzi rodzinnych i przełamanie barier w życiu społecznym.
Zwierzęta żyjące w ZOO wywarły na dzieciach jak i pozostałych członkach grupy ogromne wrażenie. Każdy z uczestników był bardzo zadowolony z udziału w wycieczce i na pewno mile będzie ją wspominał.
Wycieczka odbyła się zgodnie z harmonogramem. Wyjazd autokaru z uczestnikami nastąpił o godzinie 9.00 z siedziby MOPS,a powrót około godziny 15.00. Oprowadzenie wycieczki przez przewodnika trwało 5 godzin.

S1700006 S1700010

S1700028 S1700034

S1700058 S1700059

S1700069 S1700070

S1700076

 


 

Program Aktywności Lokalnej – Wycieczka do Palmiarni

W dniu 30.08.2016r. w ramach Programu Aktywności Lokalnej zrealizowane zostało kolejne działanie integracyjne w postaci wycieczki do Palmiarni w Gliwicach. Gliwicka palmiarnia jest jedynym tego typu
(i tej skali) obiektem w aglomeracji śląsko – dąbrowskiej. Najstarsze rosnące tu rośliny mają po 200 lat. W czterech pawilonach oprócz roślin można zobaczyć ciekawe okazy gadów, ptaków, owadów oraz ssaków. Jeden z pawilonów to pawilon akwarystyczny z imponującymi okazami ryb zarówno rodzimych jak i egzotycznych. W wyjeździe wzięli udział palowicze wraz z najbliższymi – małżonkami, dziećmi, wnukami.
W sumie grupa liczyła 42 osoby. Organizatorem autokarowej wycieczki był PTTK Oddział w Dąbrowie Górniczej. Warto podkreślić, że dotychczas nikt z uczestników nie był w gliwickiej Palmiarni, mimo iż obiekt znajduje się w naszym regionie. Wyjazd pozwolił w ciekawy sposób spędzić czas wolny, wzmocnił więzi rodzinne, poszerzył wiedzę o regionie i jego zasobach.

IMAG1140

IMAG1153

IMAG1145 IMAG1158

S1690016

S1690022

S1690048


 

Jesienne grzybobranie

Korzystając z lokalnych zasobów leśnych i obfitości natury w dniu 15.09.2016 r. uczestnicy Programu Aktywności Lokalnej w ramach projektu „INTEGRA II…” wraz z osobami z otoczenia wezmą udział w grzybobraniu zwieńczonym wspólnym ogniskiem na terenie Eurocampingu w Błędowie. Wycieczka poprzedzona będzie szkoleniem dotyczącym bezpiecznego zbierania grzybów, ich prawidłowej identyfikacji oraz objawów zatrucia grzybami i sposobów postępowania w takich przypadkach. Szkolenie w dniu 12.09.2016 r. przeprowadzi pracownik Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Dąbrowie Górniczej. Życzymy uczestnikom grzybobrania obfitych zbiorów.

DSC_0245


 

Działania integracyjne w „INTEGRA II…”

W dniu 26.08.2016r. zrealizowana została wycieczka do ZOO w Chorzowie dla uczestników projektu „INTEGRA II – program aktywnej integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
w Dąbrowie Górniczej”, którzy ukończyli pierwszą edycję PAI.
Organizatorem wycieczki był MOPS w Dąbrowie Górniczej, a sfinansowana została ona
z Europejskiego Funduszu Społecznego, natomiast wykonawcą wycieczki było Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze w Dąbrowie Górniczej.
Celem wycieczki w której uczestniczyło 18 osób dorosłych, 18 dzieci i 2 pracowników socjalnych było:
-przeciwdziałanie zjawisku marginalizacji i wykluczenia społecznego poprzez stworzenie możliwości korzystania z miejsc o charakterze rekreacyjnym,
-wzajemną integrację uczestników PAI, poprawę jakości więzi rodzinnych i przełamanie barier
w życiu społecznym.
W ZOO uczestnicy widzieli około 300 gatunków zwierząt. Do najciekawszych należały tygrysy, żyrafy, lwy, antylopy, gepardy i małpy. Unikatem w skali kraju, a nawet Europy jest skalna Kotlina Dinozaurów, gdzie stoją olbrzymie okazy kopalnianych gadów. Dla uczestników było to świetne miejsce do robienia sesji zdjęciowych, odpoczynku i piknikowego posiłku.
Zwierzęta żyjące w ZOO wywarły na dzieciach jak i pozostałych członkach grupy ogromne wrażenie. Osobom starszym spodobała się infrastruktura ZOO, można było coś zjeść oraz odpocząć na ławeczkach wśród zieleni.
Wycieczka odbyła się zgodnie z harmonogramem. Wyjazd autokaru z uczestnikami nastąpił o godz 9.00 z siedziby MOPS, przyjazd o godzinie 15.00. Oprowadzenie uczestników przez przewodnika trwało 5 godzin.

IMG-20160826-WA0014

IMG-20160826-WA0041

S1680043 S1680045 S1680055

S1680065

 

S1680073

S1680080

S1680081 S1680089

 

 

 

 


 

„INTEGRA II…” – kolejne etapy realizacji projektu

W ramach projektu „INTEGRA II…” ponad 20 osób rozpoczęło zajęcia z trenerem pracy. Celem zajęć jest między innymi postęp w procesie aktywizacji społeczno – zatrudnieniowej uczestników jak również ukształtowanie postaw i motywacji na aktywność zawodową. Podczas zajęć prowadzonych w formie grupowej oraz indywidualnej uczestnicy mają szansę na zwiększenie pewności siebie co może skutkować w przyszłości poprawą sytuacji życiowej i umiejętności rozwiązywania pojawiających się problemów.
Trening pracy będzie realizowany od lipca do maksymalnie 10.12.2016 r. i jest realizowany na terenie miasta Dąbrowa Górnicza oraz miast ościennych.

20160726_111351

20160804_141840

20160726_112011

 

Obecnie realizowany jest także Trening wyłaniania lidera społeczności lokalnej dla uczestników Programu Aktywności Lokalnej w ramach projektu „INTEGRA II…”. Program treningu obejmuje organizację zajęć w formie grupowej, mających na celu wyłonienie i wzmocnienie lidera bądź liderów PAL.
W szczególności zajęcia z Treningu wyłaniania lidera mają na celu: zdobycie wiedzy i umiejętności wspólnego działania na rzecz swojego otoczenia, nabycie umiejętności planowania i realizacji celów oraz umiejętności rozwiązywania sytuacji trudnych danej grupy czy społeczności, a przede wszystkim rozwinięcie umiejętności liderskich oraz przywódczych.
Zajęcia odbywają się w dwóch grupach, pierwszej liczącej 10 osób z PAL na rzecz osób dotkniętych problemem bezdomności oraz drugiej również 10 osobowej z PAL na rzecz mieszkańców Osiedla Łączna. Spotkania PALowiczów w ramach treningu potrwają do 18.08.2016 roku.

S1630003

S1650004

S1650008


 

Druga edycja Programu Aktywizacja i Integracja dobiegła końca.

8 tygodni intensywnych spotkań w Klubie Integracji Społecznej za nami. Godziny treningów, zajęć edukacyjno – profilaktycznych i poradnictwa zawodowego spowodowały, że nieznane sobie osoby stały się grupą, która chce się spotykać, realizować swoje cele, marzenia i dalej się rozwijać.
Nie tylko pracowaliśmy stacjonarnie. Część zajęć odbyła się poza siedzibą Klubu Integracji Społecznej.
Byliśmy w kinie, w kręgielni, gdzie uczyliśmy się zasad zdrowej rywalizacji. W Muzeum Śląskim obejrzeliśmy tradycje naszego regionu, a w ostatnim tygodniu programu odbyliśmy rejs po jeziorze Pogoria.
Wspólne wyjścia spowodowały wzrost zaufania między uczestnikami, co poprawiło efektywność pracy na zajęciach warsztatowych, ale przede wszystkim integrację osób realizujących Program Aktywizacja i Integracja.
Na koniec, w nie jednym oku łza się zakręciła. Te 8 tygodni minęło bardzo szybko, dla niektórych za szybko…

Zajęcia PAI realizowane przez Klub Integracji Społecznej odbyły się w ramach projektu „INTEGRA II – program aktywnej integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Dąbrowie Górniczej” .

S1520006

PAI_2_grupa_1 (33)

IMG_20160630_121221

IMG_0805

PAI_2_grupa_1 (59)


Wycieczka do Pszczyny

Uczestnicy Programu Aktywności Lokalnej wraz z otoczeniem wzięli udział w zorganizowanej wycieczce do Pszczyny. Zwiedzili min.: Skansen-Zagroda Wsi Pszczyńskiej, Ratusz Miejski, Stajnie Książęce oraz Zagrodę Żubrów Pszczyńskich, która to najbardziej podobała się najmłodszym uczestnikom wycieczki.
Palowicze byli bardzo zadowoleni z wyjazdu, pogoda dopisała, a wspólnie spędzony czas wpłyną bardzo pozytywnie na relacje rodzinne uczestników oraz stworzył możliwość przełamywania stereotypu osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez korzystanie z dóbr kultury.

 

IMAG0473

 

IMAG0472

 

IMAG0478

IMAG0490

 

IMAG0477

 


Motoserce

Uczestnicy Programu Aktywności Lokalnej wzięli udział w corocznej Akcji Motoserce organizowanej przez dąbrowski klub motocyklowy VC 19-78 MC Poland. Dwunastu wolontariuszy od rana pomagało w organizacji imprezy pełniąc role obsługi techniczo-informacyjnej.
Jeden z PAL-owiczów oddał krew w ramach akcji „Zebranie stu litów krwi na stulecie Dąbrowy Górniczej”. Udział w imprezie dał uczestnikom wiele satysfakcji i uświadomił im, że nie trzeba wiele posiadać by móc pomagać innym.

S1490038

S1490030

S1490044

S1490008

S1490048

 

Mikołajki, kiermasz i laboratorium wyobraźni

W ramach projektu Integra II – program aktywnej integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Dąbrowie Górniczej, uczestnicy PAL realizują szereg inicjatyw oraz zadań społecznych.

Podczas warsztatów w dniach 16 i 18 listopada 2015 roku, które odbyły się w Noclegowni dla Bezdomnych Caritas i Domu dla bezdomnych Caritas omawiano projekty oraz procedurę głosowania Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego. Warsztaty miały na celu przybliżenie znaczenia inicjatyw obywatelskich oraz ich wartość w podwyższeniu komfortu życia społeczności lokalnych. Palowicze zgłosili własne projekty do DBP, które pozytywnie przeszły weryfikację i zostały umieszczone na liście projektów do głosowania.

Kolejnym przedsięwzięciem uczestników i uczestniczek PAL były cykliczne środowe warsztaty rękodzielnicze. Na przełomie listopada i grudnia zeszłego roku odbyło się 6 spotkań podczas których uczestnicy i uczestniczki wykonywali ozdoby świąteczne (bombki, choinki, ozdoby bożonarodzeniowe), które przygotowane były specjalnie na Kiermasz Świąteczny.

Warsztaty rękodzielnicze to okazja do ćwiczenia umiejętności współpracy i komunikacji jak również do zacieśniania więzi i pokonywania barier w danej społeczności lokalnej. Dzięki wspólnemu kolędowaniu oraz dzieleniu się opłatkiem panowała bardzo świąteczna atmosfera.

Wszystkie ozdoby świąteczne wykonane własnoręcznie przez uczestników Programy Aktywności Lokalnej można było zakupić podczas Dąbrowskiego Kiermaszu Świątecznego w dniu 16.12.2015r na Placu Wolności przez Pałacem Kultury Zagłębia. Palowicze dzięki współpracy z Caritas Diecezji Sosnowieckiej wystawili stoisko ze swoim bożonarodzeniowym rękodziełem.

Popyt na ozdoby bardzo pozytywnie wpłynął na samoocenę Palowiczów we własne możliwości. Pozwolił również w ciekawy sposób zintegrować się ze społecznością lokalną i przełamać stereotyp dotyczący wizerunku i funkcjonowania osoby bezdomnej i osoby wykluczonej społecznie.

Program Aktywności Lokalnej działający w ramach Projektu INTEGRA II jest wspierany przez wiele organizacji, stowarzyszeń i partnerów. Dzięki temu wsparciu uczestnicy i uczestniczki organizują wiele imprez i spotkań, które mają za zadanie pobudzenie aktywności oraz asymilację społeczną uczestników projektu ze społeczeństwem. Przykładem może być zorganizowanie w dniu 07.12.2015 r. Mikołajek. W Domu dla Bezdomnych CARITAS w Dąbrowie Górniczej przygotowano szereg atrakcji wraz z upominkami dla podopiecznych Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „MAŁOLAT”.

Grupa 15 dzieci wraz z opiekunami dała się porwać wspólnej zabawie oraz konkursach. Orszak Mikołaja stworzyli motocykliści z Klubu Motocyklowego VC 19-78 MC, co stanowiło ogromną niespodziankę dla dzieci.

Uczestnicy Programu Aktywności Lokalnej wzięli udział w zajęciach pt „Laboratorium Wyobraźni”, którego organizatorem jest Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Górniczej. W co drugi poniedziałek miesiąca Palowicze będą mieli okazję poznać tajniki działania i obsługi i-pada czy tableta.

Tym samym będzie minimalizowane zjawisko wykluczenia cyfrowego podopiecznych PAL-u co wpłynie korzystnie na poszerzenie kontaktów społecznych oraz pozwoli rozwinąć zainteresowania Palowiczom.

W ramach projektu „INTEGRA II” animatorki Programu Aktywności Lokalnej wraz z uczestnikami i uczestniczkami organizują wiele ciekawych inicjatyw, spotkań i imprez. Na bieżąco Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej będzie zamieszczał informacje na temat wszystkich przedsięwzięć podopiecznych PAL.


Rekrutacja do projektu

Informujemy, że w związku z realizacją Projektu „INTEGRA II – program aktywnej integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Dąbrowie Górniczej” rozpoczynamy II etap rekrutacji do Projektu.

Oferta kierowana jest do osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo lub zatrudnionych, wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

Celem Projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia oraz integracji społeczno-zawodowej osób i grup doświadczających wykluczenia społecznego.

W styczniu rozpoczynamy rekrutację do II etapu projektu, która skierowana jest do mieszkańców Dąbrowy Górniczej. Wsparciem w ramach projektu w roku 2016 objętych zostanie 60 osób-kobiet i mężczyzn. Działania projektowe ukierunkowane będą na podniesienie kwalifikacji o charakterze zawodowym niezbędnych do podjęcia zatrudnienia oraz podniesienie poziomu kompetencji i umiejętności o charakterze społecznym niezbędnych do samodzielnego przezwyciężenia trudności życiowych.

Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest podpisanie trójstronnego kontraktu socjalnego. W ramach kontraktu realizowane będą kompleksowe działania w oparciu o indywidualną ścieżkę wsparcia dostosowaną do potrzeb uczestnika.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Dąbrowy Górniczej do uczestnictwa

w projekcie INTEGRA II.

Szczegółowe informacje na temat uczestnictwa można uzyskać u pracowników socjalnych :

(tel: 571 332 274) i (tel: 571 332 346) oraz

w siedzibie MOPS w pokoju 308 w godzinach od 7.00-15.00.

Projekt „INTEGRA II – program aktywnej integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Dąbrowie Górniczej” realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej w ramach osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, działanie 9.1 Aktywna integracja, poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – tryb pozakonkursowy.