Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2020 sporządzony na podstawie art. 13a ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2019 sporządzony na podstawie art. 13a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.)

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2018 sporządzony na podstawie art. 13a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017 sporządzony na podstawie art. 13a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)