Dostawa ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania do budynku przy Al. J. Piłsudskiego 2 w Dąbrowie Górniczej”

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów dla uczestników i uczestniczek projektu „INTEGRA III – program aktywnej integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Dąbrowie Górniczej”

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawo jazdy kat. C, C+E łączony z kwalifikacją wstępna przyśpieszoną dla uczestników projektu „INTEGRA III – program aktywnej integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Dąbrowie Górniczej”