Z kim się kontaktować?Dział Pomocy Środowiskowej
 
link do: Dział Pomocy Środowiskowej

Świadczenia niepieniężne z pomocy społecznej przyznawane są na podstawie art. 36 ustawy o pomocy społecznej.

Praca socjalna świadczona jest osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód. Jest ukierunkowana na rozwiązywanie rożnych problemów dotyczących osób lub rodzin, powodujących określone dysfunkcje w ich życiu lub prowadzących do ich wykluczenia społecznego. Celem pracy socjalnej w wymiarze jednostkowym jest doprowadzenie, przy jednoczesnym wykorzystaniu potencjału osób, których dotyczy, do osiągnięcia stanu, w którym osoby te na miarę własnych możliwości będą mogły funkcjonować w społeczności lokalnej, wypełniać prawidłowo role społeczne i posiadać dostęp do określonych dóbr.