Z kim się kontaktować?Dział Opieki nad Dzieckiem i Rodziną
 
link do: Dział Opieki nad Dzieckiem i Rodziną

Zadania Zespół Świadczeń

  1. Realizacja postanowień sądowych w zakresie umieszczania dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej.
  2. Współpraca z organami administracji publicznej, placówkami, organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny.
  3. Przyznawanie świadczeń rodzinom zastępczym i pełnoletnim wychowankom rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej w oparciu o ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o pomocy społecznej.
  4. Usamodzielnianie wychowanków z rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej.
  5. Udzielanie pomocy w formie zamieszkania w mieszkaniu chronionym pełnoletnim wychowankom rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej.
  6. Ustalanie odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w pieczy zastępczej.
  7. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych z pełnoletnimi wychowankami rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo – wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych.
  8. Przeprowadzanie okresowej oceny sytuacji pełnoletnich wychowanków z pieczy zastępczej.