System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON

https://sow.pfron.org.pl/

e-usługi w systemie SOW dostępne również w najważniejszym serwisie Rzeczypospolitej Polskiej GOV.PL

Jak założyć profil zaufany?

Filmy instruktażowe dla Wnioskodawców w systemie SOW

Wnioskowanie o środki PFRON możliwe również przez Internet – dot. turnusów rehabilitacyjnych, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych oraz programu „Aktywny samorząd”

Więcej informacji pod adresem

„Aktywny samorząd” 2020  Ważne terminy!

1 marca br. – rozpoczęcie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach programu w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW)

31 marca br. – termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w Module II w ramach roku szkolnego/akademickiego 2019/2020

31 sierpnia br. – termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w Module I

10 października br. – termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w Module II w ramach roku szkolnego/akademickiego 2020/2021

Łatwiej złożysz wniosek o pomoc

W tym roku znacznie ułatwiono osobom niepełnosprawnym ubieganie się o pomoc w ramach programu – od 1 marca br. wniosek o dofinansowanie będzie można złożyć przez Internet w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) – bez wychodzenia z domu, bez kolejek i bez barier. Pomocny będzie m.in. tutaj kreator ułatwiający aplikowanie o środki, infolinia, a także mobilny asystent osoby niepełnosprawnej.

Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy w aplikowaniu o środki PFRON poprzez SOW mogą skorzystać z różnorodnych form wsparcia m.in. w postaci bezpłatnej infolinii (800-889-777), portalu edukacyjno-informacyjnego (www.portal-sow.pfron.org.pl) oraz szkoleń e-learningowych (www.edukacja.pfron.org.pl). Pomocą służą również pracownicy PFRON w punktach informacyjnych, zlokalizowanych we wszystkich wojewódzkich oddziałach Funduszu, gdzie na dedykowanych stanowiska można złożyć elektroniczny wniosek.

UWAGA!!! Dotyczy turnusów rehabilitacyjnych oraz przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych

Informujemy, iż Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przystąpił do projektu SOW – „System obsługi wsparcia finansowanego ze środków PFRON”.

W związku z powyższym istnieje możliwość składania wniosków o dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych oraz przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych dla osób z niepełnosprawnością w formie elektronicznej https://sow.pfron.org.pl/ w dedykowanym systemie przygotowanym przez PFRON – SOW w przypadku, gdy wnioskodawca posiada podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP.

Link do materiału na portalu SOW