Pilotażowy program „Aktywny samorząd”

Informacja dla osób niepełnosprawnych – mieszkańców powiatu Dąbrowa Górnicza, dotycząca realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Informacje o programie „Aktywny samorząd” można uzyskać na stronie internetowej https://www.pfron.org.pl/ lub http://mops.com.pl oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, Dąbrowa Górnicza, Aleja Józefa Piłsudskiego 2, tel. 571-332-333, 571-332-332, 571-332-331, 571-332-330.
Warunki dofinansowania i środki finansowe na realizację programu określane są przez PFRON.

Dofinansowanie będzie następowało na wniosek osoby niepełnosprawnej zamieszkałej na ternie powiatu.

Terminy składania wniosków w roku 2020:

  • Moduł I – od 1 marca 2020 roku do dnia 31 sierpnia 2020 roku
  • w Module II – termin przyjmowania wniosków rozpoczyna się z dniem 1 marca 2020 roku a upływa:
    ­ – z dniem 31 marca 2020 roku dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2019/2020,
    – z dniem 10 października 2020 roku dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2020/2021

Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Informujemy, iż istnieje możliwość składania wniosków w formie elektronicznej w systemie SOW:

Jak założyć profil zaufany?

System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON

W 2020 roku, ze środków PFRON w pilotażowym programie „Aktywny samorząd” realizowane będą następujące formy wsparcia:

Moduł I:

Moduł II:

UWAGA:  Z treścią programu „Aktywny samorząd” oraz dokumentem pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2020 roku można zapoznać się pod adresem strony – tutaj